Az északkeleti régiók korábban nem feltétlenül fejlett gazdaságukról híresültek el, ám az utóbbi évek egyértelmű változást hoztak. A nagyobb cégek megjelenésével ez a térség is megkezdte a felzárkózást és már jó előre igyekeznek bebiztosítani a jövőjüket is.

A leszakadás évei

Bár minden ország gazdaságát egészében érdemes vizsgálni, mindenképpen tapasztalhatók bizonyos különbségek az egyes területek között. Ez persze természetes, hiszen sokszor egy-egy vidék adottságai, saját környezet határozza meg, hogy mely szektorokban lehet sikeresebb. A fejlődés tekintetében is azokat az ágakkal érdemes foglalkozni, melyek organikusan is erősnek tekinthetők egy-egy vidéken. Az egyensúly megteremtése azonban még így is nehéz.

Az erős gazdaság egyik ismérve, hogy egy ország határain belül nem találkozhatunk túlzottan nagy egyenetlenségekkel, egyik régió vagy országrész sem marad el szignifikánsan a többitől. Hazánk azonban abszolút fejnehéz, a gazdaság epicentruma pedig mindenképpen Budapest. A dunántúli régiók ugyanakkor még így is hagyományosan erős gazdasággal büszkélkedhetnek, elsősorban az iparnak köszönhetően. A keleti, északkeleti régiók azonban eddig erős lemaradást mutattak.

Hasonló helyzetben volt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye is, mely a gazdaság és az elérhető munkahelyek tekintetében is a listák végén kullogott. A vármegye egyes részei továbbra is meglehetősen szegregáltak, ám a fejlődés megkérdőjelezhetetlenül elkezdődött. Ennek alapját pedig az ide beáramló tőke jelenti, mely a különféle fejlesztésekben és a nagyobb vállalatok megjelenésében érhető tetten. Ebben az élen jár a vármegye székhelye, mely a miskolci munkák kínálatán is meglátszik.

Dinamikus felzárkózásban

Miskolc és a komplett északkeleti régió felzárkózásában esszenciális szerepet játszik az ipar megerősödése, mely a hazai és nemzetközi vállalatok letelepedésének köszönhető. Ez a fajta tőke korábban rendre elkerülte a térséget, így lényegében egy régóta várt mentőövet jelent az újkori fellendülés. A folyamat persze nem most kezdődött, hiszen már bő 20 éve megindult a szolgáltató szektor fejlődése, emellett pedig elkezdtek megjelenni az ipari és kereskedelmi szektorban ténykedő multicégek.

Sok állás Miskolc városában ma is ezekhez a cégekhez köthető, mely a helyi és környékbeli lakosok számára is kedvező körülmény. Az ipar és gazdaság fellendülésével ugyanis a munkalehetőségek száma is egyenes arányban növekszik, ez pedig segít megállítani a korábban jellemző munkaerő elvándorlást. Miskolc munkanélküliségi rátája az elmúlt 10 évben több százalékpontot javult és mára 5% alá esett. Ez egyben azt is jelzi, hogy egy állás Miskolc területén ma már valóban vonzó opció.

Szerencsére ez a lendületes fejlődés a régió más városaiban is megfigyelhető. E tekintetben talán Debrecen jár az élen, hiszen a multinacionális cégeknek ott eleve nagyobb hagyománya van, de a jelenkori fejlesztések és új üzemek építése is azt jelzi, még nem értek az út végére. Hasonló képet mutat a szomszédos Nyíregyháza álláskínálata is. Ma már egy munka Nyíregyháza területén jóval színesebb lehetőségeket tartogat, mint pár évvel ezelőtt.

A jövőbe vetett bizalom

A jelenkori tendenciák tehát északkeleten is kifejezetten kedvezőek, ám nyilvánvaló, hogy érdemes már jó előre felkészülni a jövőre is, hogy a lendület kitartson. Miskolc városában is tisztában vannak azzal, hogy ehhez szükség lesz a következő generációk munkájára és szaktudására is, melyet a helyi egyetemi oktatási keretein belül igyekeznek megvalósítani. A városban zajló műszaki képzés országos szinten is kiemelkedő, az új oktatási módszerekkel pedig még tovább mélyítenék a helyi vállalatok és az egyetem kapcsolatát.

Ez a duális képzési opciók keretében valósulhat meg, mely során a hallgatók már tanulmányaik alatt is megtapasztalhatják a munkát egy valamelyik helyi cég kötelékében. Mivel a tanulók közvetlen élményt szerezhetnek arról, hogy milyen egy állás Miskolc ipari szektorában, később a szakképzett munkaerő helyben tartása is egyszerűbbé válik. A tanulmányok során kialakított együttműködések, a megszerzett tapasztalatok és a kínálkozó lehetőségek nagy valószínűséggel a jövőben is segítik majd a jelenleg uralkodó kedvező körülmények fenntartását.

Egy mérnöki állás Miskolc valamelyik vállalatánál már is remek lehetőségnek számít, a duális képzési megoldásoknak köszönhetően ez pedig várhatóan a jövőben sem változik majd. A fiatalok helyben tartása és a megfelelő munkalehetőségek biztosítása az egyik legjobb tanúságtétele annak, hogy a régió jó úton jár és a jelenkori előnyök kiaknázása mellett a jövőre is gondol. A felzárkózás tehát egyértelműen elindult, így bizton állíthatjuk, hogy a régóta várt egyensúly egyre közelebb kerülhet.