Több százezer kisadózó életét forgatta fel a KATA szabályainak módosítása. Mindenki próbálja megtalálni a számára legoptimálisabb alternatívát, amely a jelenlegi adózási lehetőségek alapján mindenképpen drágább megoldást fog jelenteni. Dr. Fekete Bálint ügyvédet kérdeztük a változásokkal kapcsolatban.

 

Ki maradhat katás és ki nem?

Az “új kata” adó alanya a jövőben kizárólag a főfoglalkozású egyéni vállalkozó lehet.

Nem maradhat katás 2022. szeptember 1. napjától többek között az egyéni cég, a betéti társaság (Bt.), a közkereseti társaság (Kkt.), az ügyvédi iroda, valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó fogalmába tartozó egyéb személyek, ilyenek például a közjegyző, az önálló bírósági végrehajtó, az egyéni ügyvéd, az állatorvos és az egyéni szabadalmi ügyvivő is.

A jogszabály-módosítás miatt “új kata” adózói körből ki fognak esni azok az egyéni vállalkozók is, akik eddig sem minősültek főállású kisadózónak. 

Főállásúnak nem minősült eddig sem például az, aki legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban nem áll, nyugdíjas, külföldön biztosított, rokkantsági nyugdíjban vagy ellátásban részesül, más vállalkozásban társas vállalkozónak minősül, de ide tartoznak a nappali tagozatos diákok is.

 

Ki az, aki katás maradhat?

 

Továbbra is katás maradhat az a főállású egyéni vállalkozó, aki csak magánszemélynek állít ki számlát a jövőben. Bár tételesen nem említi, de meglehetősen leszűkíti a törvény azokat a vállalkozási tevékenységeket, amelyeket katásként lehet végezni a jövőben. 

Biztosan katások maradhatnak a szépségiparban dolgozók, pl. fodrász, kozmetikus, masszőr, de az építőiparban dolgozóknak is jó alternatíva maradhat, ha cégeknek nem kívánnak munkát végezni. Kivételként katások maradhatnak a taxisok is.

Ha a kisadózó katás vállalkozás mégis szerezne bevételt cégtől vagy más jogi személytől, akkor a megelőző nappal elveszíti a kata jogosultságát.

 

Dr. Fekete Bálint ügyvéd
Dr. Fekete Bálint ügyvéd

 

Mekkora lesz az adó mértéke?

A kata tételes adó összege havi 50.000,-Ft marad, megszűnik viszont a 25.000,-Ft összegű másodfoglalkozású kata adó, valamint az emelt összegű, 75.000,-Ft-os kata adó is.

Változik az éves keret összege is. Amennyiben valaki 2022. január 01. napjától folyamatosan katás vállalkozóként működött, úgy a 2022. január 01. és augusztus 31. közötti időtartamra vonatkozó kata kerete 8 x 1,5 millió Ft, tehát összesen 12 millió Ft lesz. Ha csak évközben indult, akkor a 12 milliós bevételi határt arányosítani kell az aktív hónapok számával.

Az „új kata” törvény nem tartja meg a 2021. évben bevezetett, azonos adóalanytól (kifizetőtől) származó 3 millió forint feletti 40%-os mértékű különadó terhét.

2022. szeptember 01-től az éves bevételi határ 18 millió forintra emelkedik, amely felett a 40%-os különadó továbbra is alkalmazandó lesz. 

Az alanyi adómentesség éves 12 millió forintos határára is érdemes figyelmet fordítania minden kisadózónak, mivel könnyen át lehet csúszni ÁFA körbe, amely komoly versenyhátrányt jelenthet és veszélyeztetheti a további működést is.

 

Van-e teendője annak, aki továbbra is katás akar maradni?

 

Ahhoz, hogy valaki továbbra is katás maradhasson 2022. szeptember 01-től, annak a NAV részére nyilatkozatot kell tennie. 

 

Mit tehet az, aki nem lehet katás a jövőben?

 

Ha valaki nem tudja vállalni, hogy a jövőben csak magánszemélytől szerez bevételt vagy nem minősül főállású egyéni vállalkozónak, úgy át kell térnie másik adózási formára, meg kell szüntetnie a vállalkozását vagy át kell alakulnia másik formájú vállalkozássá, például egyéni vállalkozóból korlátolt felelősségű társasággá – hívja fel a figyelmet a Dr. Fekete Bálint Ügyvédi Iroda alapítója.

 

Ha eddig katás vállalkozót foglalkoztatott egy cég, akkor foglalkoztathatja munkaviszonyban a továbbiakban?

 

Az adóhatóság 5 évre visszamenőlegesen vizsgálhatja a foglalkoztatási jogviszonyokat, így kockázatosnak tekinthető, ha a katás jogviszonyból hirtelen munkaviszony lesz. 

Szabálytalanság esetén a NAV akár visszamenőlegesen is átminősítheti a jogviszonyt, amely adóbírságot vonhat maga után, így érdemes körültekintően eljárni.

Javasolt egy átmentet hagyni a két jogviszony között, valamint a foglalkoztatás egyedi jellegzetességeit is érdemes átalakítani. Például, ha katásként otthonról dolgozott, akkor végezzen munkát a munkáltató telephelyén, vagy ne a saját eszközeivel dolgozzon, hanem a cég eszközeivel, továbbá a tevékenység végzésének rendjét is a munkaviszonyra jellemző módon kell meghatározni a továbbiakban.

 

Kiszámlázhatja-e a kisadózó az év hátralevő részére eső havi díjat a megbízójának és megbízó befogadhatja-e ezt a számlát?

 

A számla kiállításának alapvetően nincs akadálya. A felek között létrejött szerződést módosítani kell ennek megfelelően, tehát a szerződésnek és a számlának összhangban szükséges lennie. Katás bevételnek fog minősülni ez a bevétel, abban az esetben is, ha a számla kifizetése 2022. augusztus 31. utáni időpontra fog esni. Érdemes azonban tudni, hogy ha a NAV adóelkerülési célzatot és a szerződés színlelt jellegét állapítja meg, úgy átminősítheti a szerződést és adóbírságot állapíthat meg – hívja fel a figyelmet Dr. Fekete Bálint ügyvéd.

Az „új kata” jogszabály-módosítással kapcsolatban alkotmányjogi panaszt nyújtottak be az Alkotmánybírósághoz arra való hivatkozással, hogy az ügyben nem történt előzetes társadalmi egyeztetés, hatásvizsgálat, a jogalkotó nem biztosított megfelelő időt a felkészülésre, továbbá aránytalan terhet ró a vállalkozásokra a módosítás, így még a jövő titka, hogy az Alkotmánybíróság alapjogot sértőnek fogja-e tekinteni a „kata-törvény” módosítását.