2022. május 28-ától több olyan jogszabály változik, mely miatt ismét minden weboldal ÁSZF-et módosítani kell, illetve a mindennapi működésben is alkalmazni kell az újdonságokat. Az alábbi cikkben gyüjtötte össze a virtualjog.hu csapata a várható változásokat:

Számos helyen módosul a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (megfelelve az európai parlamenti és tanácsi irányelveknek).

A rendeletet minden olyan fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésre alkalmazni kell, amikor a fogyasztó kifizeti vagy vállalja, hogy kifizeti az áru ellenértékét, vagy digitális szolgáltatások nyújtása esetén. A rendelet szerint digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat. A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek alapján a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, ideértve a digitális szolgáltatásokat is.

 

A rendelet módosítása bevezeti az áru fogalmát, ami nem más, mint

 a) ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint

b) ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru);

 

Definiálja a digitális szolgáltatás fogalmát is a jogszabály:

 1. a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon vagy azokhoz hozzáférjen, vagy
 2. b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót;

Az online piac meghatározása is megjelenik a rendeletben: az online piac olyan szolgáltatás, amely a kereskedő által vagy a kereskedő nevében működtetett szoftvert, többek között weboldalt, valamely weboldal egy részét vagy valamely alkalmazást alkalmaz, és amelynek révén a fogyasztók távollevők közötti szerződést köthetnek más kereskedőkkel vagy fogyasztókkal.

 

A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

Bővül a vállalkozás tájékoztatási kötelezettsége üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződéstől eltérő szerződés esetén.

A vállalkozás 2022. május 28-tól köteles világosan és közérthető módon a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt tájékoztatni a fogyasztót

 • az áruk, digitális tartalmak és digitális szolgáltatások megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságrakellékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról és szükség esetén az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről és feltételeiről;
 • digitális elemeket tartalmazó áruk, digitális tartalom és digitális szolgáltatás működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;
 • digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás bármilyen vonatkozó kompatibilitásáról és interoperabilitásáról a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;
 • a vállalkozás székhelyének postai címérőltelefonszámáról és elektronikus levelezési címéről, továbbá az arra vonatkozó tájékoztatást, ha a vállalkozás egyéb olyan online kommunikációs eszközre vonatkozó elérhetőséget is rendelkezésre bocsát, amely biztosítja a fogyasztó számára az adatok tartós adathordozón történő tárolását (beleértve a levelezés dátumát és időpontját is), valamint annak a vállalkozásnak a nevéről, postai címéről és azonosító adatairól, akinek a nevében eljár,
 • ha a szerződés szerinti áruért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás automatizált döntéshozatal alapján a fogyasztó személyére szabott
 • digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;
 • digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás bármilyen vonatkozó kompatibilitásáról és interoperabilitásáról a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően

A teljes cikket megtalálja az alábbi linken:

https://virtualjog.hu/2022/03/31/uj-webes-fogyasztovedelmi-jogszabalyok-majus-28-tol-videoval/

 

A teljes cikkben elérhető további hasznos információk:

 • Változnak az online piacterekre vonatkozó szabályok
 • A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények távollévők között kötött szerződés esetén
 • A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
 • Árcsökkentés bejelentését érintő szabályok
 •  Kettős minőség az EU szabályozásában
 • Az e-kereskedelmet érintő változások
 • Új fogyasztói jogok az „ingyenes” digitális szolgáltatások terén
 • Bővül a “fekete lista”